Om Eugen Semitjov

Eugen Semitjov

Rymdtecknaren

( 1923-1987 )

Han som ritade rymdskepp redan långt innan rymdåldern hade börjat, säger man. Eugen Semitjov är väl för de flesta mest bekant som “rymdtecknaren” – fast han under 60, 70 och 80 talet var minst lika aktiv som vetenskaplig journalist och författare, och betecknades som oslagbar inom sitt gebit. Eugen Semitjov började som tecknare på 40 talet och gav sig direkt på rymd- och science fiction-området.

Han illustrerade fantastiska berättelser, han tecknade sin egen serie Allan Kämpe i fjorton år. Han prövade även andra stilarter, men de dramatiska rymdvisionerna blev hans specialitet. Många av hans rymdteckningar var på sin tid förutsägelser – många av dem har senare slagit in med förbluffande träffsäkerhet.

Eugen Semitjov tillhörde världseliten bland rymd journalister. Han var en av de få som rest kors och tvärs mellan ryska och amerikanska forskningscentra. Han var välkänd från både press och TV för sina vetenskapliga framtidsvisioner.

Eugen Semitjov har varit med vid otaliga raketstarter och på vetenskapliga centra där framtida projekt tagit form, skildrat de stora rymd äventyren med sitt speciella sting och lagt till en extra dimension med sina suggestiva teckningar.

Eugen Semitjov har tilldelats Stora Journalistpriset och Jules Verne-priset.

© Eugen Semitjovs Minnesfond