TITEL: FANTASTISKA VÄRLDAR

ÅRTAL: 2018

UTGIVEN: © EUGEN SEMITJOV’S MINNESFOND

ISBN: 9789158201996

Fantastiska världar

Science fiction som blir verklighet — det händer gång på gång i våra dagar. Märkliga uppfinningar, sensationella upptäckter . . . . Ändå befinner vi oss bara i början — de verkligt stora vetenskapliga äventyren återstår ännu.

Människor har i alla tider fantiserat om framtiden — och idag är våra idéer och planer mer avancerade än någonsin. Det har sagts att allt som vi kan föreställa oss också kommer att förverkligas. Men verkligheten blir ibland mer fantastisk än science fiction.

TITEL: FANTASTISKA VÄRLDAR

ÅRTAL: 2018

UTGIVEN: © EUGEN SEMITJOV’S MINNESFOND

ISBN: 9789158201996

Fantastiska världar

Science fiction som blir verklighet — det händer gång på gång i våra dagar. Märkliga uppfinningar, sensationella upptäckter . . . . Ändå befinner vi oss bara i början — de verkligt stora vetenskapliga äventyren återstår ännu.

Människor har i alla tider fantiserat om framtiden — och idag är våra idéer och planer mer avancerade än någonsin. Det har sagts att allt som vi kan föreställa oss också kommer att förverkligas. Men verkligheten blir ibland mer fantastisk än science fiction.