TITEL: MANNEN FRÅN FRAMTIDEN

ÅRTAL: 2018

UTGIVEN: © EUGEN SEMITJOV’S MINNESFOND

ISBN: 9789170089398

Mannen från framtiden

Han kom från en värld som ännu inte finns — där vetenskapen nått så långt att man experimenterar med resor i tiden. Tidsfarkosten havererar och den ofödde främlingen — Dan Link — blir kvar som en fånge i nuet, i vår tid.

Ingen vill tro honom, men efter hand bevisas att det otroliga är sant. Supermakterna jagar Link — hans kunskap är ovärderlig — han vet vad som kommer att ske under tvåhundra år framåt i tiden. Det är historia för honom.

TITEL: MANNEN FRÅN FRAMTIDEN

ÅRTAL: 2018

UTGIVEN: © EUGEN SEMITJOV’S MINNESFOND

ISBN: 9789170089398

Mannen från framtiden

Han kom från en värld som ännu inte finns — där vetenskapen nått så långt att man experimenterar med resor i tiden. Tidsfarkosten havererar och den ofödde främlingen — Dan Link — blir kvar som en fånge i nuet, i vår tid.

Ingen vill tro honom, men efter hand bevisas att det otroliga är sant. Supermakterna jagar Link — hans kunskap är ovärderlig — han vet vad som kommer att ske under tvåhundra år framåt i tiden. Det är historia för honom.