TITEL: VIKTOR SOMOVS DAGBOK

ÅRTAL: 1982

UTGIVEN: ASKILD & KÄRNEKULL

ISBN: 91 582 0219 9

Viktor Somovs Dagbok

Om denna dagbok hade kommit i fel händer, hade författarens liv stått på spel. Fel händer kunde ha betytt de “röda”, de “vita” eller rent av de “gröna” i den ryska revolutionens och inbördeskrigets kaos. Viktor Somov — rysk journalist och fritänkare — skrev vad som hände omkring honom och häll dagboken gömd, år efter år, för att slutligen föra den med sig ur landet. Återfunnen och nu översatt rad för rad, är denna dagbok ett enastående historiskt dokument.

TITEL: VIKTOR SOMOVS DAGBOK

ÅRTAL: 1982

UTGIVEN: ASKILD & KÄRNEKULL

ISBN: 91 582 0219 9

Viktor Somovs Dagbok

Om denna dagbok hade kommit i fel händer, hade författarens liv stått på spel. Fel händer kunde ha betytt de “röda”, de “vita” eller rent av de “gröna” i den ryska revolutionens och inbördeskrigets kaos. Viktor Somov — rysk journalist och fritänkare — skrev vad som hände omkring honom och häll dagboken gömd, år efter år, för att slutligen föra den med sig ur landet. Återfunnen och nu översatt rad för rad, är denna dagbok ett enastående historiskt dokument.